Σάββατο, 5 Μαΐου 2007


Καβάλα παν στην εκκλησιά ... καβάλα προσκυνάνε....προσέξτε τα παιδάκια που παίζουν δίπλα.