Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Βουνό του Κατακόλου....

Μου έστειλαν το παρακάτω mail και το δημοσιεύω για την ενημέρωσή σας.

Στο πολύπαθο βουνό ξεφυτρώνουν τώρα όχι μόνο κατοικίες αλλά ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & μάλιστα ΤΡΙΟΡΟΦΕΣ...Από ό,τι έμαθα τυχαία μάλιστα στην περιοχή δεν επιτρέπονται ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (έτσι μου είπε κτηματομεσίτης μάλιστα). Παρ όλα αυτά στο ΒΟΥΝΟ χτίζεται ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!!!!

Ο Δήμος Πύργου έθεσε τους ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ του σχετικά με την κατασκευή στο προχθεσινό συμβούλιο μετά καταγγελίες κατοίκων!
=================
Τον προβληματισμό της εξέφρασε η Δημοτική Αρχή Πύργου για την νομιμότητα ως προς το ύψους τριώροφου κτιρίου που ανεγείρεται στην κορυφογραμμή του βουνού, κατά την
διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, μετά από τηλεφωνικές καταγγελίες κατοίκων της περιοχής.

Το έγγραφο που διάβασε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Στάθης Καννής
προς το σώμα ανέφερε τα εξής:
«Από το σχετικό φάκελο της υπηρεσίας μας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
προκύπτει ότι ο επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων στην περιοχή αυτή είναι 2 βάσει της
απόφασης 1298/4―5―1999, απόφαση της Διεύθυνσης Παριβάλλοντος και Χωροταξίας
Δυτ. Ελλάδος έγκρισης τροποποίησης Σχεδ.Πόλης.
Αμέσως καταθέσαμε στο Γραφείο Πολεοδομίας και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή
έγγραφο με το οποίο ζητάμε να διενεργηθεί έλεγχος για την νομιμότητα της συγκεκρι-
μένης άδειας καθώς και να μας γνωστοποιηθεί επίσης με ποιο τρόπο εκδόθηκε η άδεια
τριών ορόφων στη θέση αυτή.

Μας απάντησε η πολεοδομία ότι υπάρχει άλλο, διορθωτικό έγγραφο τροποποί-
ησης του Σχεδίου Πόλης -Ορθή Επανάληψη- με ημερομηνία 6/4/04, δηλαδή πέντε χρό-
νια μετά την τροποποίηση του 1999 που είχε εγκριθεί από την περιφέρεια που διορθώνει
την τροποποίηση αυτή ως προς τον περιορισμό των ορόφων και επαναφέρει το
αριθμό των ορόφων σε 3. Το διορθωτικό αυτό έγγραφο, δε φέρει την υπογραφή και
την σφραγίδα του εκ μελετητών της τροποποίησης του 1999 Δημ. Αποστολόπουλου,
φέρει θεώρηση του τότε αντιδημάρχου με ημερομηνία 4/6/1999, ενώ η σημείωση
«ορθή επανάληψη» φέρει ημερομηνία 6/4/2004, και από την έρευνα που κάναμε
δεν έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης το διορθωτικό έγγραφο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ αλλά ουδέποτε
κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πύργου. Άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι ότι
η «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» δεν ισχύει, έστω και αν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, αφού στην
ουσία είναι τροποποίηση της τροποποίησης που θα έπρεπε να έχει περάσει από την διαδικασία της τροποποίησης (απόφαση Δ.Σ. για την αύξηση του αριθμού των ορόφων, ΣΧΟΠ
κ.λ.π.)».

Στη συνέχεια το λόγο πήραν από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας οι κ Δημό-
πουλος, Καλόφωνος και Ανδριόλας οι οποίοι ζήτησαν όλο το φάκελο προκειμένου να
ενημερωθούν και να δουν εάν όντως υπάρχει θέμα με το ύψος και σε νέα συνεδρίαση
να εκφράσουν την άποψή τους για το θέμα αυτό. Αίτημα που από την πλευρά της Δημοτι-
κής Αρχής έγινε δεκτό.

Ελπίζω αξιότιμοι κοι του Δημοτικού Συμβουλίου όχι μόνο να μην περάσετε τη τροπολογία αλλά να επανεξετάσετε το θέμα της οικοδόμησης, τεμαχισμού & οικοπεδοποίησης του βουνού ολόκληρου

--
Posted By ΗΛΕΚΤΡΑ to SAVE ILEIA at 8/20/2008 09:23:00 PM