Σάββατο, 5 Μαΐου 2007Το παράνομα παρκαρισμένο μηχανάκι μπροστά από κατάστημα και πάνω στον πεζόδρομο και το αυτοκόλλητο της Δημοτικής Αστυνομίας της οποίας τα χέρια είναι δεμένα όπως μου είπε Δημοτικός Αστυνόμος.