Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Επικίνδυνο φωτιστικό λάμπας στην οδό Γερμανού
Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κανέναν πεζό.Καλό θα είναι να γίνεται τακτικά συντήρηση και έλεγχος των φωτιστικών.Επιπλέον προτείνουμε να εξεταστεί αν είναι κατάλληλο το υλικό του φωτιστικού για τις αντίστοιχες λάμπες που έχουν τοποθετηθεί.