Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Ισχυρά μέτρα προστασίας από τον γκρεμό!!


Τα ισχυρά μέτρα προστασίας από τον γκρεμό στο ηρώο του Πύργου Ηλείας!!