Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Προστασία ... προτομών


Άξια! Άξια! Άξια! Η δημοτική αστυνομία αλλά και η αστυνομία προστασίας του πολίτη. Δεν ισχύει η «προστασία» για τους μητροπολίτες;