Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Η άλλη πλευρά της πόλης ακριβώς κάτω από το επαρχείο.