Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Τα δέντρα.....Δέντρα πεθαίνουν γερμένα. Και ενίοτε αποτελούν και κίνδυνο για αυτοκίνητα και περαστικούς. Το φαινόμενο παρατηρείται εδώ και οκτώ μήνες.