Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Ηλιοθερμία στον Πύργο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ενέκρινε την πρόταση της EGL για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ που προτάθηκαν για ηλιοθερμία ισχύος 75 MW στον Πύργο Ηλείας.Το ηλιοθερμικό της EGL θα λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια – δεν θα έχει δηλαδή άλλο εναλλακτικό καύσιμο όπως λ.χ. το πετρέλαιο – καθώς θα χρησιμοποιείται και η αποθήκευση θερμότητας.
Η ηλιακή θερμική ενέργεια είναι μία τεχνολογία που εκμεταλλεύεται τον ήλιο για να παράγει θερμότητα. Οι ηλιακοί συλλέκτες χαρακτηρίζονται ως χαμηλής, μέσης και υψηλής θερμοκρασίας. Χαμηλής θερμοκρασίας είναι οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες που χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές θερμαινόμενων πισινών. Μέσης θερμοκρασίας είναι επίσης συνήθως οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες, που όμως στην προκειμένη χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ζεστού νερού σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους. Τέλος, υψηλής θερμοκρασίας είναι οι ηλιακοί συλλέκτες που συγκεντρώνουν το ηλιακό φως με τη χρήση καθρεπτών ή πιάτων και που κυρίως χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.