Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Το 1856 ο Όθωνας απαγόρευσε το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους


Τόσα χρόνια μετά ο νόμος ανεφάρμοστος....
Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε σε αυτή τη χώρα πως δεν μας λείπουν οι νόμοι αλλά απαιτείται η εφαρμογή τους.
Ακόμα και στην πόλη μας υπάρχουν οι νόμοι που θα περιόριζαν πολλά από τα άσχημα που παρατηρούμε αλλά κανένας δεν τους εφαρμόζει και κανένας δεν λογοδοτεί για τη μη εφαρμογή τους.
Σημασία λοιπόν έχει η ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ... αν θέλουμε να πάμε μπροστά σε αυτόν τον τόπο.