Σάββατο, 5 Μαΐου 2007Η μόνη ίσως πόλη στην Ελλάδα χωρίς ούτε έναν κάδο ανακύκλωσης....Κανένας όμως δεν διαμαρτύρεται....