Σάββατο, 5 Μαΐου 2007Σκοπός αυτής της σελίδας είναι να δημοσιεύσουμε όλα τα στραβά του Πύργου μήπως οι αρμόδιες αρχές φιλοτιμηθούν και κάνουν κάτι ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής όλων μας.Ο Πύργος μπορεί και πρέπει να γίνει μια σύγχρονη πόλη.Οι πολίτες του οφείλουν να σέβονται τους άλλους αλλά και την ίδια τους την πόλη.Οι αρχές οφείλουν να τιμωρούν αυτούς που παραβαίνουν τους νόμους και να κάνουν και τις ανάλογες συστάσεις διαπαιδαγωγώντας τους πολίτες.Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν δράση και να ενεργοποιήσουν τους μαθητές σε έναν αγώνα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια πιο όμορφη πόλη.
Στείλτε τις παρατηρήσεις σας και τις καταγγελίες σας.Ας αποκτήσει η πόλη μας μια καλύτερη αισθητική.Όλοι πρέπει να ντρεπόμαστε για τις εικόνες αυτές.