Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΤΟΥ GOOGLE
O υπεραιωνόβιος πλάτανος που επισημαίνει την περιοχή Λαμπέτι (LABETI AUTUMN) στο Google Earth κινδυνεύει από την κατασκευή της Ολυμπίας οδού...

SOS
The perennial plane tree that highlights the region Labeti (LABETI AUTUMN) in Google Earth is at risk from the construction of Olympia Street ...


H σχετική ομάδα στο Facebook έχει ήδη 500 περίπου μέλη.Πρόκειται για ένα ιστορικό Πλάτανο που πρέπει να σωθεί ακόμα κι αν χρειαστεί να εκτραπεί η πορεία της Ολυμπίας οδού.
http://pyrgos-news.blogspot.com/2010/02/google.html