Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Μόνο δύο εφημερίδες της Ηλείας γιατί;

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)16384 των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 1334/3.7.2009 καθορίζονται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Στην παραπάνω απόφαση καθορίζονται για την Ηλεία μόνο οι εφημερίδες ΠΑΤΡΙΣ και ΠΡΩΤΗ.
Με δεδομένο πως οι παραπάνω δημοσιεύσεις αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις τοπικές εφημερίδες (πόσο μάλιστα σε εποχή κρίσης) και πως στην Ηλεία κυκλοφορούν κι άλλες εφημερίδες καθημερινές και εβδομαδιαίες ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΓΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ;