Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 12η και καταιδρωμένη...Στοιχεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί γεωγραφική μονάδα που οριοθετείται από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και έχει έδρα την Πάτρα.
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του έτους 2001, ανέρχεται σε 741.282 άτομα. Είναι η τέταρτη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας το 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Ο πληθυσμός των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας είναι κυρίως αγροτικός, αφού μόνο το 33% και 25% αντίστοιχα είναι αστικός, σε αντίθεση με τον Νομό Αχαΐας, όπου το 66% του πληθυσμού είναι αστικός.
Πέραν του Δήμου Πατρέων, ο οποίος είναι ο πολυπληθέστερος, με πληθυσμό 167.602 κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001), δεκαέξι (16) Δήμοι της Περιφέρειας έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ είκοσι επτά (27) είναι οι Δήμοι με πληθυσμό κυμαινόμενο από 5.000 έως 10.000 κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001).
Συνολικά παρατηρείται ότι σημαντική αύξηση του πληθυσμού παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι Δήμοι των Νομών Αχαΐας και Ηλείας και οι παρά τον οδικό άξονα Ναυπάκτου - Αγρινίου του Νομού Αιτωλ/νίας. Αντίθετα, οι ορεινοί Δήμοι παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση, αναδεικνύοντας το έλλειμμα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρότι παράγει 5,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (4η μεγαλύτερη συμμετοχή), είναι προτελευταία (12η) στην κατάταξη των Περιφερειών της χώρας για το κατά κεφαλή προϊόν. Και οι τρεις νομοί της Περιφέρειας υστερούν έναντι του εθνικού μέσου όρου. Επιπλέον στους κατοίκους της αντιστοιχεί το 53% του μέσου κατά κεφαλή προϊόντος της ΕΕ με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης όλων των Περιφερειών.
Λόγω της θέσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και της γειτνίασής της, τόσο με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εσωτερικά σύνορα) όσο και με τρίτες χώρες (εξωτερικά σύνορα), της θέσης της στο εθνικό και διεθνές σύστημα μεταφορών, αφού η Πάτρα αποτελεί την κύρια πύλη της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και μείζονα κόμβο μεταφορών με αποτέλεσμα την έντονη ανάπτυξη των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και του εμπορίου από και προς το λιμάνι της, των διαφαινόμενων ευνοϊκών προοπτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού λόγω της ύπαρξης αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων στην περιοχή παρότι μέχρι στιγμής η εκμετάλλευση τους είναι ελλιπής, της ύπαρξης έντονου στοιχείου μεταναστών και παλιννοστούντων και της αξιοποίησης των διαφόρων μεγάλων έργων που εκτελέστηκαν και εκτελούνται (Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, νέο λιμάνι Πάτρας), της ύπαρξης Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με πληθώρα Σχολών καθώς και άλλων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, η Περιφέρεια καθίσταται αυτόματα μία από τις ελληνικές Περιφέρειες με την αμεσότερη επαφή με την Ε.Ε. και η ύπαρξη και λειτουργία ενός Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης κρίνεται απολύτως αναγκαία. Παράλληλα, παρατηρείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σημαντική έλλειψη σφαιρικής αλλά και θεματικής πληροφόρησης αναφορικά με θέματα που άπτονται ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.