Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Ο νέος είναι ωραίος...αλλά ο παλιός είναι αλλιώς...


Μπορεί ο Δήμος να έφερε νέο κάδο αλλά δεν απομάκρυνε τον παλιό με αποτέλεσμα να εναποθέτουν ακόμα τα σκουπίδια οι περίοικοι στον παλιό κάδο...Ο παλιός είναι αλλιώς...