Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Απολαύστε τη νέα Υπηρεσία της πόλης μας...Αγροφυλακή με πινακίδα που έφτιαξαν -ήθελα να ήξερα που- που δυσφημίζει και την ίδια την Υπηρεσία και την πόλη μας.Αγρονομικό Τμήμα Πύργου....Απολαύστε το.....